Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος TRX-Antigravity Yoga-Ubound-RPM-CrossTraining

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Σωτήρης
BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
ZUMBA10.00 - 11.00
Christian
PILATES10.00 - 11.00
Βασιλική
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Απόστολος
RPM - Spinning - Indor cycling11.00 - 11.45
Μιχάλης
ANTIGRAVITY YOGA11.00 - 11.45
Ελεάνα
12.00 - 13.00 ZUMBA12.00 - 13.00
Γεωργία


TRX12.00 - 13.00
Ραφαέλος
13.00 - 14.00 RPM - Spinning - Indor cycling13.00 - 13.45
Ραφαέλος


YOGA13.00 - 14.00
Ελεάνα
Grit Series13.00 - 13.45
Δημήτρης
14.00 - 15.00 BODYPUMP14.00 - 15.00
Κωνσταντίνα
15.00 - 16.00 BODYATTACK15.00 - 16.00
Χρήστος
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Σουζάνα
ZUMBA17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
PILATES17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
BODYATTACK17.00 - 17.30
Χρήστος


CXWORX17.30 - 18.00
Χρήστος
BODYCOMBAT17.00 - 18.00
Φώτης
PILATES17.00 - 18.00
Νατάσα
18.00 - 19.00 UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα


ZUMBA18.00 - 19.00
Christian
TRX18.00 - 18.45
Χρήστος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Ειρήνη
RPM - Spinning - Indor cycling18.00 - 18.45
KOKO


BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
YOGA18.00 - 19.00
Νέλλυ
BODYPUMP18.00 - 19.00
Δημήτρης
BODYATTACK18.00 - 19.00
Ελένη
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Ραφαέλος


BODYPUMP19.00 - 20.00
Γιάννης
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα


PILATES19.00 - 20.00
Σουζάνα
Grit Series19.00 - 19.45
Γιώργος


BODYCOMBAT19.00 - 20.00
Άρτεμις
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μάριος


BODYATTACK19.00 - 20.00
Δημήτρης
CXWORX19.00 - 20.00
Ελένη
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Μάριος


CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης


BODYATTACK20.00 - 21.00
Άρτεμις
UBOUND20.00 - 20.45
Κωνσταντίνα


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αντώνης
YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
TRX20.00 - 20.45
Γιώργος


RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Ραφαέλος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Φώτης
CROSS TRAINING20.00 - 21.00
Μιχάλης


PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Μαργαρίτα
RPM - Spinning - Indor cycling21.00 - 21.45
Μιχάλης


BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
TRX21.00 - 21.45
Ραφαέλος


BODYATTACK21.00 - 22.00
Χρήστος
Grit Series21.00 - 21.45
Άρτεμις


BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα Κ.
TRX21.00 - 21.45
Χρήστος


ZUMBA21.00 - 22.00
Christian
22.00 - 23.00 CXWORX22.00 - 23.00
Χρήστος
CXWORX22.00 - 23.00
Ελένη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Απόστολος
12.00 - 13.00 TRX12.00 - 13.00
Ραφαέλος
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 18.45
Χρήστος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Ραφαέλος
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Γιώργος
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ραφαέλος
TRX21.00 - 21.45
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 ANTIGRAVITY YOGA11.00 - 11.45
Ελεάνα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 BODYATTACK15.00 - 16.00
Χρήστος
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODYATTACK17.00 - 17.30
Χρήστος
18.00 - 19.00 BODYATTACK18.00 - 19.00
Ελένη
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Δημήτρης
20.00 - 21.00 BODYATTACK20.00 - 21.00
Άρτεμις
21.00 - 22.00 BODYATTACK21.00 - 22.00
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BODYCOMBAT17.00 - 18.00
Φώτης
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODYCOMBAT19.00 - 20.00
Άρτεμις
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αντώνης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 BODYPUMP14.00 - 15.00
Κωνσταντίνα
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Δημήτρης
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Γιάννης
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα Κ.
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 RPM - Spinning - Indor cycling11.00 - 11.45
Μιχάλης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 RPM - Spinning - Indor cycling13.00 - 13.45
Ραφαέλος
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 RPM - Spinning - Indor cycling18.00 - 18.45
KOKO
19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μάριος
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Ραφαέλος
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Indor cycling21.00 - 21.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 UBOUND20.00 - 20.45
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ZUMBA10.00 - 11.00
Christian
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 ZUMBA12.00 - 13.00
Γεωργία
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
Christian
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ZUMBA21.00 - 22.00
Christian
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Βασιλική
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
PILATES17.00 - 18.00
Νατάσα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Σουζάνα
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 YOGA13.00 - 14.00
Ελεάνα
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Νέλλυ
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Μαργαρίτα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Σωτήρης
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Σουζάνα
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Ειρήνη
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Φώτης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Grit Series13.00 - 13.45
Δημήτρης
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Grit Series19.00 - 19.45
Γιώργος
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Grit Series21.00 - 21.45
Άρτεμις
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Πέμπτη

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης
CROSS TRAINING20.00 - 21.00
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
Χρήστος
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 CXWORX19.00 - 20.00
Ελένη
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 CXWORX22.00 - 23.00
Χρήστος
CXWORX22.00 - 23.00
Ελένη
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info