Εκτύπωση Προγράμματος 5-10 Αυγούστου 2019.

Εκτύπωση Προγράμματος Golden eXperience  5-10 Αυγούστου 2019.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Μιχάλης


BODYPUMP19.00 - 20.00
Δημήτρης
PILATES19.00 - 20.00
Κυριακή
RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μιχάλης


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Κυριακή
RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Ραφαέλος
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Κυριακή
TRX20.00 - 20.45
Ραφαέλος


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
BODYATTACK20.00 - 21.00
Δημήτρης
TRX20.00 - 20.45
Μιχάλης


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Κυριακή
PILATES20.00 - 21.00
Κυριακή
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Ραφαέλος
TRX20.00 - 20.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BODYATTACK20.00 - 21.00
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μιχάλης
RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Ραφαέλος
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Κυριακή
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Κυριακή
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Κυριακή
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Κυριακή
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Κυριακή
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info