Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος TRX-Antigravity Yoga-Ubound-RPM-CrossTraining

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Μάριος
BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
ZUMBA10.00 - 11.00
Christian
PILATES10.00 - 11.00
Νίκος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00 CROSS TRAINING11.00 - 11.45
Απόστολος
TRX11.00 - 11.45
Απόστολος
PILATES STICK11.00 - 12.00
Νίκος
RPM - Spinning - Indor cycling11.00 - 11.45
Μιχάλης
ANTIGRAVITY YOGA11.00 - 11.45
Ελεάνα
12.00 - 13.00 TRX12.00 - 12.45
Γιώργος
Grit Series12.00 - 12.45
Δημήτρης
13.00 - 14.00 YOGA13.00 - 14.00
Ελεάνα
14.00 - 15.00 BODYPUMP14.00 - 15.00
Κωνσταντίνα
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
PILATES17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
BODYATTACK17.00 - 17.30
Χρήστος


CXWORX17.30 - 18.00
Χρήστος
BODYCOMBAT17.00 - 18.00
Φώτης
PILATES17.00 - 18.00
Νατάσα
18.00 - 19.00 UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα


ZUMBA18.00 - 19.00
Christian
TRX18.00 - 18.45
Χρήστος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Ειρήνη
RPM - Spinning - Indor cycling18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα Λ.


BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα


YOGA18.00 - 19.00
Ελεάνα
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Νίκος
PILATES STICK18.00 - 19.00
Νατάσα
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Ραφαέλος


BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα


PILATES19.00 - 20.00
Ειρήνη
BODYCOMBAT19.00 - 20.00
Άρτεμις
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα


ZUMBA19.00 - 20.00
Κωνσταντίνος
RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μάριος


BODYPUMP19.00 - 20.00
Αλεξάνδρα


PILATES STICK19.00 - 20.00
Ειρήνη
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Μάριος


CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης


BODYATTACK20.00 - 21.00
Άρτεμις
PILATES STICK20.00 - 21.00
Ειρήνη


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αντώνης
Grit Series20.00 - 20.45
Άρτεμις


YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
TRX20.00 - 20.45
Γιώργος


RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Ραφαέλος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Μάριος
CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης


PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
RPM - Spinning - Indor cycling21.00 - 21.45
Μιχάλης


BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
TRX21.00 - 21.45
Ραφαέλος


BODYATTACK21.00 - 22.00
Χρήστος
BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
ZUMBA21.00 - 22.00
Christian
22.00 - 23.00 CXWORX22.00 - 22.30
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Απόστολος
12.00 - 13.00 TRX12.00 - 12.45
Γιώργος
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 18.45
Χρήστος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Ραφαέλος
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Γιώργος
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ραφαέλος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 ANTIGRAVITY YOGA11.00 - 11.45
Ελεάνα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BODYATTACK17.00 - 17.30
Χρήστος
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYATTACK20.00 - 21.00
Άρτεμις
21.00 - 22.00 BODYATTACK21.00 - 22.00
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BODYCOMBAT17.00 - 18.00
Φώτης
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODYCOMBAT19.00 - 20.00
Άρτεμις
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αντώνης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 BODYPUMP14.00 - 15.00
Κωνσταντίνα
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
BODYPUMP19.00 - 20.00
Αλεξάνδρα
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 RPM - Spinning - Indor cycling11.00 - 11.45
Μιχάλης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 RPM - Spinning - Indor cycling18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα Λ.
19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μάριος
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Ραφαέλος
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Indor cycling21.00 - 21.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα
UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ZUMBA10.00 - 11.00
Christian
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
Christian
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
Κωνσταντίνος
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ZUMBA21.00 - 22.00
Christian
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Νίκος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
PILATES17.00 - 18.00
Νατάσα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Ειρήνη
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 YOGA13.00 - 14.00
Ελεάνα
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Ελεάνα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Μάριος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Ειρήνη
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Grit Series12.00 - 12.45
Δημήτρης
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Grit Series20.00 - 20.45
Άρτεμις
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 CROSS TRAINING11.00 - 11.45
Απόστολος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης
CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
Χρήστος
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 CXWORX22.00 - 22.30
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 PILATES STICK11.00 - 12.00
Νίκος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 PILATES STICK18.00 - 19.00
Νατάσα
19.00 - 20.00 PILATES STICK19.00 - 20.00
Ειρήνη
20.00 - 21.00 PILATES STICK20.00 - 21.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο