Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος TRX-Antigravity Yoga-Ubound-RPM-CrossTraining

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Μάριος
BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
ZUMBA10.00 - 11.00
Christian
PILATES10.00 - 11.00
Βασιλική
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Απόστολος
ANTIGRAVITY YOGA11.00 - 11.45
Ελεάνα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 YOGA13.00 - 14.00
Ελεάνα
14.00 - 15.00 BODYPUMP14.00 - 15.00
Κωνσταντίνα
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
PILATES17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
BODYATTACK17.00 - 17.30
Χρήστος


CXWORX17.30 - 18.00
Χρήστος
PILATES17.00 - 18.00
Νατάσα
18.00 - 19.00 UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα


ZUMBA18.00 - 19.00
Christian
TRX18.00 - 18.45
Χρήστος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Ειρήνη
RPM - Spinning - Indor cycling18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα Λ.


BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
YOGA18.00 - 19.00
Ελεάνα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Αλεξάνδρα
BODYATTACK18.00 - 19.00
Αλεξάνδρα
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής


TRX19.00 - 20.00
Γιώργος
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα


PILATES19.00 - 20.00
Ειρήνη
BODYCOMBAT19.00 - 20.00
Άρτεμις
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα


ZUMBA19.00 - 20.00
Κωνσταντίνος
RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μάριος


BODYATTACK19.00 - 20.00
Αλεξάνδρα
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Μάριος


ANTIGRAVITY YOGA20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


BODYATTACK20.00 - 21.00
Άρτεμις
UBOUND20.00 - 20.45
Κωνσταντίνα


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αντώνης
YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Μάριος
CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Χρήστος


PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
RPM - Spinning - Indor cycling21.00 - 21.45
Μιχάλης


BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
TRX21.00 - 21.45
Ραφαέλος


BODYATTACK21.00 - 22.00
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Απόστολος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 18.45
Χρήστος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 20.00
Γιώργος
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ραφαέλος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 ANTIGRAVITY YOGA11.00 - 11.45
Ελεάνα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
20.00 - 21.00 ANTIGRAVITY YOGA20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BODYATTACK17.00 - 17.30
Χρήστος
18.00 - 19.00 BODYATTACK18.00 - 19.00
Αλεξάνδρα
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Αλεξάνδρα
20.00 - 21.00 BODYATTACK20.00 - 21.00
Άρτεμις
21.00 - 22.00 BODYATTACK21.00 - 22.00
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 BODYCOMBAT19.00 - 20.00
Άρτεμις
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αντώνης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 BODYPUMP14.00 - 15.00
Κωνσταντίνα
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Αλεξάνδρα
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 RPM - Spinning - Indor cycling18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα Λ.
19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μάριος
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Μάριος
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Indor cycling21.00 - 21.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 UBOUND20.00 - 20.45
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ZUMBA10.00 - 11.00
Christian
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
Christian
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
Κωνσταντίνος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Βασιλική
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
PILATES17.00 - 18.00
Νατάσα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Ειρήνη
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 YOGA13.00 - 14.00
Ελεάνα
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Ελεάνα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Μάριος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Ειρήνη
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info