Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος TRX-Antigravity Yoga-Ubound-RPM-CrossTraining

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
PILATES10.00 - 11.00
Βασιλική
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Απόστολος
RPM - Spinning - Indor cycling11.00 - 11.45
Μιχάλης
ANTIGRAVITY YOGA11.00 - 11.45
Ελεάνα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 YOGA13.00 - 14.00
Ελεάνα
14.00 - 15.00 BODYPUMP14.00 - 15.00
Κωνσταντίνα
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα


ZUMBA18.00 - 19.00
Christian
TRX18.00 - 18.45
Χρήστος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Ειρήνη
RPM - Spinning - Indor cycling18.00 - 18.45
KOKO


BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
BODYATTACK18.00 - 18.30
Χρήστος


CXWORX18.30 - 19.00
Χρήστος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Ραφαέλος


BODYPUMP19.00 - 20.00
Γιάννης
BODYATTACK19.00 - 19.30
Χρήστος


ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα


CXWORX19.30 - 20.00
Χρήστος
BODYCOMBAT19.00 - 20.00
Άρτεμις
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
BODYPUMP19.00 - 19.30
Δημήτρης


RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μάριος


BODYATTACK19.30 - 20.00
Δημήτρης
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Μάριος


CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης


BODYATTACK20.00 - 21.00
Άρτεμις
UBOUND20.00 - 20.45
Κωνσταντίνα


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αντώνης
Grit Series20.00 - 20.45
Γιώργος


YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
TRX20.00 - 20.45
Γιώργος


RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Ραφαέλος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Φώτης
CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης


PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Μαργαρίτα
RPM - Spinning - Indor cycling21.00 - 21.45
Μιχάλης


BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
TRX21.00 - 21.45
Ραφαέλος


BODYATTACK21.00 - 22.00
Χρήστος
Grit Series21.00 - 21.45
Άρτεμις
ZUMBA21.00 - 22.00
Christian
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Απόστολος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 18.45
Χρήστος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Ραφαέλος
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Γιώργος
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ραφαέλος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 ANTIGRAVITY YOGA11.00 - 11.45
Ελεάνα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
ANTIGRAVITY YOGA19.00 - 19.45
Ελεάνα
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYATTACK18.00 - 18.30
Χρήστος
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 19.30
Χρήστος
BODYATTACK19.30 - 20.00
Δημήτρης
20.00 - 21.00 BODYATTACK20.00 - 21.00
Άρτεμις
21.00 - 22.00 BODYATTACK21.00 - 22.00
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 BODYCOMBAT19.00 - 20.00
Άρτεμις
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αντώνης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 BODYPUMP14.00 - 15.00
Κωνσταντίνα
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Γιάννης
BODYPUMP19.00 - 19.30
Δημήτρης
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 RPM - Spinning - Indor cycling11.00 - 11.45
Μιχάλης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 RPM - Spinning - Indor cycling18.00 - 18.45
KOKO
19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Indor cycling19.00 - 19.45
Μάριος
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Indor cycling20.00 - 20.45
Ραφαέλος
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Indor cycling21.00 - 21.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 UBOUND18.00 - 18.45
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 UBOUND20.00 - 20.45
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
Christian
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ZUMBA21.00 - 22.00
Christian
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Βασιλική
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 YOGA13.00 - 14.00
Ελεάνα
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Μαργαρίτα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Ειρήνη
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Φώτης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 Grit Series20.00 - 20.45
Γιώργος
21.00 - 22.00 Grit Series21.00 - 21.45
Άρτεμις
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης
CROSS TRAINING20.00 - 20.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 CXWORX18.30 - 19.00
Χρήστος
19.00 - 20.00 CXWORX19.30 - 20.00
Χρήστος
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info