Εκτύπωση Προγράμματος Ομαδικών 2020.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 YOGA09.00 - 10.00
Μαργαρίτα
PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
CROSS TRAINING10.00 - 10.45
Σωτήρης
BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
YOGA10.30 - 12.00
Μαργαρίτα
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Γιώτα
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Θοδωρής
ZUMBA11.00 - 12.00
Christian
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Κωνσταντίνα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODYATTACK17.00 - 17.30
Δημήτρης


Cxworx17.30 - 18.00
Δημήτρης
BODYCOMBAT17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Κρυσταλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
CROSS TRAINING18.00 - 18.45
Θοδωρής


YOGA18.45 - 20.00
Μαργαρίτα
BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Κατερίνα
PILATES18.00 - 19.00
Βασιλική
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
Κωνσταντίνος
PILATES19.00 - 20.00
Γιώτα
BODYPUMP19.00 - 20.00
Βέρα
ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Μαριαλένα
ZUMBA20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη Αποστολάτου
YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλία
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
PILATES21.00 - 22.00
Βασιλική
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Αλέξανδρος
KICK BOX21.00 - 22.00
Σάββας
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Βέρα
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 KICK BOX21.00 - 22.00
Σάββας
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 ZUMBA11.00 - 12.00
Christian
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
Κωνσταντίνος
ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
20.00 - 21.00 ZUMBA20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Γιώτα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Βασιλική
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Γιώτα
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη Αποστολάτου
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Βασιλική
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 YOGA09.00 - 10.00
Μαργαρίτα
10.00 - 11.00 YOGA10.30 - 12.00
Μαργαρίτα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Κρυσταλία
YOGA18.45 - 20.00
Μαργαρίτα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 CROSS TRAINING10.00 - 10.45
Σωτήρης
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 CROSS TRAINING18.00 - 18.45
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BODYATTACK17.00 - 17.30
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Cxworx17.30 - 18.00
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Κωνσταντίνα
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Αλέξανδρος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BODYCOMBAT17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Κατερίνα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Μαριαλένα
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη