Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος 15/20 Ιουλίου 2019

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 YOGA09.00 - 10.00
Μαργαρίτα
PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
CROSS TRAINING10.00 - 10.45
Σωτήρης
BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
YOGA10.30 - 12.00
Μαργαρίτα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Κρυσταλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Θοδωρής


YOGA18.45 - 20.00
Μαργαρίτα
BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Αγγελική
PILATES18.00 - 19.00
Βασιλική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Δημήτρης
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Ελένη
PILATES19.00 - 20.00
Βασιλική
BODYPUMP19.00 - 20.00
Χριστίνα
ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Γιάννης
ZUMBA20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλία
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
PILATES21.00 - 22.00
Βασιλική
KICK BOX21.15 - 22.15
Σάββας
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Ελένη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Δημήτρης
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Χριστίνα
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 KICK BOX21.15 - 22.15
Σάββας
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
20.00 - 21.00 ZUMBA20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Βασιλική
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Βασιλική
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Βασιλική
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 YOGA09.00 - 10.00
Μαργαρίτα
10.00 - 11.00 YOGA10.30 - 12.00
Μαργαρίτα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Κρυσταλία
YOGA18.45 - 20.00
Μαργαρίτα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 CROSS TRAINING10.00 - 10.45
Σωτήρης
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Θοδωρής
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Αγγελική
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Γιάννης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη