Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος GX

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 TRX09.00 - 09.45
Κωνσταντίνος
PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
BODYPUMP09.00 - 10.00
Κωνσταντίνα
TRX09.00 - 09.45
Κωνσταντίνος
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
BODYATTACK18.00 - 19.00
Δημήτρης
BODYPUMP18.00 - 19.00
Αγγελική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Μιχάλης
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Ειρήνη
PILATES19.00 - 20.00
Αγγελική
BODYPUMP19.00 - 20.00
Κωνσταντίνα Κ.
TUMBAO19.00 - 20.00
Αγνή
ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Φώτης
PILATES20.00 - 21.00
Στέλλα
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP21.00 - 22.00
Δημήτρης
PILATES21.00 - 22.00
Βασιλική
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 TRX09.00 - 09.45
Κωνσταντίνος
TRX09.00 - 09.45
Κωνσταντίνος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYATTACK18.00 - 19.00
Δημήτρης
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 BODYPUMP09.00 - 10.00
Κωνσταντίνα
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Αγγελική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Μιχάλης
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Κωνσταντίνα Κ.
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 TUMBAO19.00 - 20.00
Αγνή
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Αγγελική
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Στέλλα
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Βασιλική
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Φώτης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη