Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος GX

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 TRX09.00 - 09.45
Κωνσταντίνος
YOGA09.00 - 10.00
Μαργαρίτα
PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
BODYPUMP09.00 - 10.00
Κωνσταντίνα
TRX09.00 - 09.45
Κωνσταντίνος
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
AEROBIC10.00 - 11.00
Μάριος
YOGA10.30 - 11.30
Μαργαρίτα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Ειρήνη
Cxworx12.00 - 13.00
Έλενα
Grit Series12.00 - 13.00
Μιχάλης
Flowbility12.00 - 13.00
Μάριος
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 PILATES15.00 - 16.00
Ειρήνη
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
BODYPUMP17.00 - 18.00
Μιχάλης
BODYPUMP17.00 - 18.00
Δημήτρης
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Αγγελική
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Κρυσταλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα Κ.
BODYATTACK18.00 - 19.00
Δημήτρης
BODYPUMP18.00 - 19.00
Αγγελική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Μιχάλης
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Ειρήνη
PILATES19.00 - 20.00
Αγγελική
YOGA19.00 - 20.00
Μαργαρίτα
TUMBAO19.00 - 20.00
Αγνή
ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
Grit Series19.00 - 20.00
Μιχάλης
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Φώτης
TUMBAO20.00 - 21.00
Κέλλυ
PILATES20.00 - 21.00
Στέλλα
YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλία
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP21.00 - 22.00
Δημήτρης
PILATES21.00 - 22.00
Βασιλική
BODYCOMBAT21.00 - 22.00
Αντώνης
KICK BOX21.00 - 22.00
Σάββας
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Grit Series22.00 - 23.00
Μιχάλης
KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 TRX09.00 - 09.45
Κωνσταντίνος
TRX09.00 - 09.45
Κωνσταντίνος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYATTACK18.00 - 19.00
Δημήτρης
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 BODYPUMP09.00 - 10.00
Κωνσταντίνα
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Ειρήνη
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODYPUMP17.00 - 18.00
Μιχάλης
BODYPUMP17.00 - 18.00
Δημήτρης
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα Κ.
BODYPUMP18.00 - 19.00
Αγγελική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Μιχάλης
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 KICK BOX21.00 - 22.00
Σάββας
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 TUMBAO19.00 - 20.00
Αγνή
20.00 - 21.00 TUMBAO20.00 - 21.00
Κέλλυ
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 PILATES15.00 - 16.00
Ειρήνη
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Αγγελική
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Στέλλα
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Βασιλική
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 YOGA09.00 - 10.00
Μαργαρίτα
10.00 - 11.00 YOGA10.30 - 11.30
Μαργαρίτα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Κρυσταλία
19.00 - 20.00 YOGA19.00 - 20.00
Μαργαρίτα
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Grit Series12.00 - 13.00
Μιχάλης
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Grit Series19.00 - 20.00
Μιχάλης
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Grit Series22.00 - 23.00
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AEROBIC10.00 - 11.00
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Cxworx12.00 - 13.00
Έλενα
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Flowbility12.00 - 13.00
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Αγγελική
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Φώτης
21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
Αντώνης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη