Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος GX

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 TRX09.00 - 09.45
Σωτήρης
YOGA09.00 - 10.00
Μαργαρίτα
PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
AEROBIC10.15 - 11.15
Μάριος
TRX10.00 - 10.45
Σωτήρης
BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
YOGA10.30 - 12.00
Μαργαρίτα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 PILATES16.00 - 17.00
Βασιλική
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
BODYPUMP17.00 - 18.00
Θοδωρής
BODYATTACK17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP17.00 - 18.00
Αγγελική
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Κρυσταλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
Cxworx18.00 - 18.30
Θοδωρής


YOGA18.45 - 20.00
Μαργαρίτα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αγγελική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Χριστίνα
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Ειρήνη
PILATES19.00 - 20.00
Βασιλική
TUMBAO19.00 - 20.00
Αγνή
ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Φώτης
ZUMBA20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
PILATES20.00 - 21.00
Βασιλική
YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλία
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
PILATES21.00 - 22.00
Στέλλα
BODYCOMBAT21.00 - 22.00
Αγγελική
KICK BOX21.00 - 22.00
Σάββας
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Cxworx22.00 - 22.30
Θοδωρής
KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 TRX09.00 - 09.45
Σωτήρης
10.00 - 11.00 TRX10.00 - 10.45
Σωτήρης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BODYATTACK17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODYPUMP17.00 - 18.00
Θοδωρής
BODYPUMP17.00 - 18.00
Αγγελική
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Χριστίνα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 KICK BOX21.00 - 22.00
Σάββας
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
KICK BOX22.00 - 23.00
Σάββας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 TUMBAO19.00 - 20.00
Αγνή
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Κωνσταντίνος
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
Christian
20.00 - 21.00 ZUMBA20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 PILATES09.00 - 10.00
Ειρήνη
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 PILATES16.00 - 17.00
Βασιλική
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Βασιλική
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Βασιλική
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Στέλλα
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 YOGA09.00 - 10.00
Μαργαρίτα
10.00 - 11.00 YOGA10.30 - 12.00
Μαργαρίτα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
Κρυσταλία
YOGA18.45 - 20.00
Μαργαρίτα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AEROBIC10.15 - 11.15
Μάριος
11.00 - 12.00
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 Cxworx18.00 - 18.30
Θοδωρής
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Cxworx22.00 - 22.30
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Αλέξανδρος
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αλέξανδρος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
Αγγελική
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Φώτης
21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
Αγγελική
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη