Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος Gx

  1. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
   Μαρία
   ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
   Μαρία
   11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
   Σωτήρης
   TRX11.00 - 11.45
   Στέλιος
   12.00 - 13.00
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00 Grit16.30 - 17.00
   Στέλιος
   Functional Training16.30 - 17.00
   Στέλιος


   TRX16.30 - 17.00
   Στέλιος
   17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
   Στέλιος
   Grit17.00 - 17.45
   Στέλιος
   18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
   Μαρία Ν.
   BODYCOMBAT18.00 - 19.00
   Μιχαλής
   CXWORX18.00 - 18.45
   Στέλιος


   Functional Training18.30 - 19.00
   Σωτήρης
   19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
   Αγγελική
   PILATES19.00 - 20.00
   Βασιλική
   BODYPUMP19.00 - 20.00
   Στέλιος
   20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
   Αγγελική
   ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
   Στέλλα
   BODYPUMP20.00 - 21.00
   Κωνσταντίνα
   PILATES20.00 - 21.00
   Στέλλα
   TRX20.30 - 21.15
   Μιχάλης
   21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
   Μιχάλης
   TRX21.00 - 21.45
   Σωτήρης
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Πέμπτη

   Παρασκευή

   Σάββατο

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
   Σωτήρης
   TRX11.00 - 11.45
   Στέλιος
   12.00 - 13.00
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00 TRX16.30 - 17.00
   Στέλιος
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00
   19.00 - 20.00
   20.00 - 21.00 TRX20.30 - 21.15
   Μιχάλης
   21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
   Σωτήρης
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Παρασκευή

   Σάββατο

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   16.00 - 17.00 Functional Training16.30 - 17.00
   Στέλιος
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00 Functional Training18.30 - 19.00
   Σωτήρης
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
   Μαρία Ν.
   19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
   Αγγελική
   BODYPUMP19.00 - 20.00
   Στέλιος
   20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
   Κωνσταντίνα
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Παρασκευή

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   Click on the class name to get additional info
   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   16.00 - 17.00 Grit16.30 - 17.00
   Στέλιος
   17.00 - 18.00 Grit17.00 - 17.45
   Στέλιος
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   Click on the class name to get additional info
   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   Click on the class name to get additional info
   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   Click on the class name to get additional info
   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
   Μαρία
   11.00 - 12.00
   12.00 - 13.00
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00
   19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
   Βασιλική
   20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
   Αγγελική
   PILATES20.00 - 21.00
   Στέλλα
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   Click on the class name to get additional info
   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
   Μαρία
   11.00 - 12.00
   12.00 - 13.00
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00
   19.00 - 20.00
   20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
   Στέλλα
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
   Στέλιος
   18.00 - 19.00 CXWORX18.00 - 18.45
   Στέλιος
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
   Μιχαλής
   19.00 - 20.00
   20.00 - 21.00
   21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
   Μιχάλης
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τετάρτη