Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος Gx

   1. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
    Βασιλική
    PILATES10.00 - 11.00
    Μαρία
    BODYCOMBAT10.00 - 11.00
    Σωτήρης
    ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
    Μαρία
    PILATES10.00 - 11.00
    Μαρία
    11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
    Σωτήρης
    TRX11.00 - 11.45
    Στέλιος
    12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
    Αρχοντία
    13.00 - 14.00 YOGA13.30 - 14.30
    Βάλια
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00 Grit16.30 - 17.15
    Στέλιος


    ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
    Μαρία
    Functional Training16.30 - 17.15
    Στέλιος


    CXWORX17.30 - 18.00
    Στέλιος
    17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
    Μαρία
    Grit17.00 - 17.30
    Στέλιος


    CXWORX17.30 - 18.00
    Στέλιος
    PILATES17.00 - 18.00
    Ειρήνη
    18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
    Νίκος
    BODYPUMP18.00 - 19.00
    Μαρία Ν.
    BODYCOMBAT18.00 - 19.00
    Φώτης
    BODYATTACK18.00 - 19.00
    Αλεξάνδρα
    BODYCOMBAT18.00 - 19.00
    Σωτήρης
    PILATES18.00 - 19.00
    Ελισάβετ
    19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
    Αγγελική
    BODYATTACK19.00 - 20.00
    Αλεξάνδρα
    PILATES19.00 - 20.00
    Βασιλική
    BODYPUMP19.00 - 20.00
    Αλεξάνδρα
    BODYPUMP19.00 - 20.00
    Στέλιος
    BODYPUMP19.00 - 20.00
    Κωνσταντίνα
    20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
    Αγγελική
    ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
    Στέλιος Π.
    BODYPUMP20.00 - 21.00
    Κωνσταντίνα
    PILATES20.00 - 21.00
    Ελισάβετ
    TUMBAO20.00 - 21.00
    Νίκος
    21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
    Βικτώρια
    YOGA21.00 - 22.00
    Νέλλυ
    TRX21.00 - 21.45
    Σωτήρης
    YOGA21.00 - 22.00
    Βάλια
    TRX21.00 - 21.45
    Αποστόλης
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τρίτη

    Τετάρτη

    Πέμπτη

    Παρασκευή

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    16.00 - 17.00 Functional Training16.30 - 17.15
    Στέλιος
    17.00 - 18.00
    Click on the class name to get additional info

    Τρίτη

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
    Αρχοντία
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00
    18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
    Μαρία Ν.
    19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
    Αγγελική
    BODYPUMP19.00 - 20.00
    Αλεξάνδρα
    BODYPUMP19.00 - 20.00
    Στέλιος
    BODYPUMP19.00 - 20.00
    Κωνσταντίνα
    20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
    Κωνσταντίνα
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τρίτη

    Τετάρτη

    Πέμπτη

    Παρασκευή

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
    Σωτήρης
    TRX11.00 - 11.45
    Στέλιος
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00
    18.00 - 19.00
    19.00 - 20.00
    20.00 - 21.00
    21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
    Σωτήρης
    TRX21.00 - 21.45
    Αποστόλης
    Click on the class name to get additional info

    Τετάρτη

    Παρασκευή

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
    Νίκος
    19.00 - 20.00
    20.00 - 21.00 TUMBAO20.00 - 21.00
    Νίκος
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Παρασκευή

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    Click on the class name to get additional info
    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
    Μαρία
    PILATES10.00 - 11.00
    Μαρία
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
    Ειρήνη
    18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
    Ελισάβετ
    19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
    Βασιλική
    20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
    Αγγελική
    PILATES20.00 - 21.00
    Ελισάβετ
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τρίτη

    Τετάρτη

    Πέμπτη

    Παρασκευή

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    13.00 - 14.00 YOGA13.30 - 14.30
    Βάλια
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00
    18.00 - 19.00
    19.00 - 20.00
    20.00 - 21.00
    21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
    Νέλλυ
    YOGA21.00 - 22.00
    Βάλια
    Click on the class name to get additional info

    Τρίτη

    Πέμπτη

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
    Βασιλική
    ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
    Μαρία
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
    Μαρία
    ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
    Μαρία
    18.00 - 19.00
    19.00 - 20.00
    20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
    Στέλιος Π.
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τρίτη

    Τετάρτη

    Πέμπτη

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
    Στέλιος
    CXWORX17.30 - 18.00
    Στέλιος
    Click on the class name to get additional info

    Τρίτη

    Πέμπτη

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    10.00 - 11.00 BODYCOMBAT10.00 - 11.00
    Σωτήρης
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00
    18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
    Φώτης
    BODYCOMBAT18.00 - 19.00
    Σωτήρης
    19.00 - 20.00
    20.00 - 21.00
    21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
    Βικτώρια
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τετάρτη

    Παρασκευή

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    18.00 - 19.00 BODYATTACK18.00 - 19.00
    Αλεξάνδρα
    19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
    Αλεξάνδρα
    Click on the class name to get additional info

    Τρίτη

    Πέμπτη

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    16.00 - 17.00 Grit16.30 - 17.15
    Στέλιος
    17.00 - 18.00 Grit17.00 - 17.30
    Στέλιος
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Πέμπτη