Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος Golden eXperience Classes  

    1. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
     Σωτήρης
     PILATES10.00 - 11.00
     Μαρία
     BODYCOMBAT10.00 - 11.00
     Σωτήρης
     ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
     Μαρία
     PILATES10.00 - 11.00
     Μαρία
     11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
     Κλεάνθης
     RPM - Spinning - Cycling11.00 - 11.45
     Μάριος
     CROSS TRAINING11.00 - 11.45
     Κλεάνθης
     TRX11.00 - 11.45
     Αποστόλης
     12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
     Αρχοντία
     13.00 - 14.00 YOGA13.30 - 14.30
     Βάλια
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
     Δημήτρης
     Grit17.00 - 17.30
     Δημήτρης


     CXWORX17.30 - 18.00
     Δημήτρης
     18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
     Βασιλική
     ZUMBA18.00 - 19.00
     Ειρήνη
     ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
     Μαρία
     BODYPUMP18.00 - 19.00
     Αποστόλης
     BODYCOMBAT18.00 - 19.00
     Σωτήρης
     PILATES18.00 - 19.00
     Βασιλική
     19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
     Σωτήρης


     PILATES19.00 - 20.00
     Μαρία
     RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
     Μάριος


     BODYPUMP19.00 - 20.00
     Αγγελική Μ.
     PILATES19.00 - 20.00
     Βασιλική
     TRX19.00 - 19.45
     Μιχάλης


     ZUMBA19.00 - 20.00
     Ειρήνη
     CROSS TRAINING19.00 - 19.45
     Αποστόλης


     BODYPUMP19.00 - 20.00
     Κωνσταντίνα
     20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
     Αρχοντία
     CROSS TRAINING20.00 - 20.45
     Αποστόλης


     BODYCOMBAT20.00 - 21.00
     Αγγελική Μ.
     TRX20.00 - 20.45
     Αποστόλης


     BODYPUMP20.00 - 21.00
     Κωνσταντίνα
     RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
     Μιχάλης


     PILATES20.00 - 21.00
     Ειρήνη
     CXWORX20.00 - 20.30
     Κωνσταντίνα
     21.00 - 22.00 Grit21.00 - 21.30
     Αρχοντία


     BODYCOMBAT21.00 - 22.00
     Βικτώρια
     YOGA21.00 - 22.00
     Βάλια
     CXWORX21.00 - 21.30
     Κωνσταντίνα
     YOGA21.00 - 22.00
     Βάλια
     Click on the class name to get additional info

     Δευτέρα

     Τρίτη

     Τετάρτη

     Πέμπτη

     Παρασκευή

     Σάββατο

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     11.00 - 12.00 CROSS TRAINING11.00 - 11.45
     Κλεάνθης
     12.00 - 13.00
     13.00 - 14.00
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00
     18.00 - 19.00
     19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 19.45
     Αποστόλης
     20.00 - 21.00 CROSS TRAINING20.00 - 20.45
     Αποστόλης
     Click on the class name to get additional info

     Τρίτη

     Τετάρτη

     Παρασκευή

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
     Αρχοντία
     13.00 - 14.00
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00
     18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
     Αποστόλης
     19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
     Αγγελική Μ.
     BODYPUMP19.00 - 20.00
     Κωνσταντίνα
     20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
     Αρχοντία
     BODYPUMP20.00 - 21.00
     Κωνσταντίνα
     Click on the class name to get additional info

     Δευτέρα

     Τρίτη

     Τετάρτη

     Πέμπτη

     Παρασκευή

     Σάββατο

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
     Κλεάνθης
     TRX11.00 - 11.45
     Αποστόλης
     12.00 - 13.00
     13.00 - 14.00
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00
     18.00 - 19.00
     19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
     Σωτήρης
     TRX19.00 - 19.45
     Μιχάλης
     20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
     Αποστόλης
     Click on the class name to get additional info

     Δευτέρα

     Τετάρτη

     Πέμπτη

     Σάββατο

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
     Ειρήνη
     19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
     Ειρήνη
     Click on the class name to get additional info

     Τρίτη

     Πέμπτη

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     Click on the class name to get additional info
     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
     Μαρία
     PILATES10.00 - 11.00
     Μαρία
     11.00 - 12.00
     12.00 - 13.00
     13.00 - 14.00
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00
     18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
     Βασιλική
     19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
     Μαρία
     PILATES19.00 - 20.00
     Βασιλική
     20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
     Ειρήνη
     Click on the class name to get additional info

     Δευτέρα

     Τρίτη

     Τετάρτη

     Πέμπτη

     Παρασκευή

     Σάββατο

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     13.00 - 14.00 YOGA13.30 - 14.30
     Βάλια
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00
     18.00 - 19.00
     19.00 - 20.00
     20.00 - 21.00
     21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
     Βάλια
     YOGA21.00 - 22.00
     Βάλια
     Click on the class name to get additional info

     Τρίτη

     Πέμπτη

     Σάββατο

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
     Σωτήρης
     ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
     Μαρία
     11.00 - 12.00
     12.00 - 13.00
     13.00 - 14.00
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00
     18.00 - 19.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
     Βασιλική
     ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ18.00 - 19.00
     Μαρία
     Click on the class name to get additional info

     Δευτέρα

     Τετάρτη

     Πέμπτη

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
     Δημήτρης
     CXWORX17.30 - 18.00
     Δημήτρης
     18.00 - 19.00
     19.00 - 20.00
     20.00 - 21.00 CXWORX20.00 - 20.30
     Κωνσταντίνα
     21.00 - 22.00 CXWORX21.00 - 21.30
     Κωνσταντίνα
     Click on the class name to get additional info

     Τρίτη

     Τετάρτη

     Πέμπτη

     Παρασκευή

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     10.00 - 11.00 BODYCOMBAT10.00 - 11.00
     Σωτήρης
     11.00 - 12.00
     12.00 - 13.00
     13.00 - 14.00
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00
     18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
     Σωτήρης
     19.00 - 20.00
     20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
     Αγγελική Μ.
     21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
     Βικτώρια
     Click on the class name to get additional info

     Δευτέρα

     Τρίτη

     Τετάρτη

     Παρασκευή

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     Click on the class name to get additional info
     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     17.00 - 18.00 Grit17.00 - 17.30
     Δημήτρης
     18.00 - 19.00
     19.00 - 20.00
     20.00 - 21.00
     21.00 - 22.00 Grit21.00 - 21.30
     Αρχοντία
     Click on the class name to get additional info

     Δευτέρα

     Πέμπτη

     Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
     11.00 - 12.00 RPM - Spinning - Cycling11.00 - 11.45
     Μάριος
     12.00 - 13.00
     13.00 - 14.00
     14.00 - 15.00
     15.00 - 16.00
     16.00 - 17.00
     17.00 - 18.00
     18.00 - 19.00
     19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
     Μάριος
     20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
     Μιχάλης
     Click on the class name to get additional info

     Τρίτη

     Πέμπτη