Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος Gx

  1. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
   Ειρήνη
   PILATES10.00 - 11.00
   Μαρία
   BODYCOMBAT10.00 - 11.00
   Σωτήρης
   ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
   Μαρία
   PILATES10.00 - 11.00
   Βασιλική
   11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
   Σωτήρης
   TRX11.00 - 11.45
   Στέλιος
   12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
   Αρχοντία
   13.00 - 14.00 ZUMBA13.00 - 14.00
   Σεμίνα
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00 Grit16.30 - 17.00
   Στέλιος
   Functional Training16.30 - 17.00
   Στέλιος


   TRX16.30 - 17.00
   Στέλιος
   17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
   Μαρία
   CXWORX17.30 - 18.00
   Στέλιος
   ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
   Μαρία
   Grit17.00 - 17.45
   Στέλιος
   PILATES17.00 - 18.00
   Ειρήνη
   18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
   Νίκος
   BODYPUMP18.00 - 19.00
   Μαρία Ν.
   BODYCOMBAT18.00 - 19.00
   Μιχαλής
   CXWORX18.00 - 18.45
   Στέλιος


   Functional Training18.30 - 19.00
   Σωτήρης
   BODYCOMBAT18.00 - 19.00
   Σωτήρης
   PILATES18.00 - 19.00
   Ελισάβετ
   19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
   Αγγελική
   ZUMBA19.00 - 20.00
   Σεμίνα
   PILATES19.00 - 20.00
   Βασιλική
   TUMBAO19.00 - 20.00
   Νίκος
   BODYPUMP19.00 - 20.00
   Στέλιος
   BODYCOMBAT19.00 - 20.00
   Κωνσταντίνα
   20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
   Αγγελική
   ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
   Στέλλα
   BODYPUMP20.00 - 21.00
   Κωνσταντίνα
   PILATES20.00 - 21.00
   Στέλλα
   CXWORX20.00 - 20.45
   Μαρία Ν.


   TRX20.30 - 21.15
   Μιχάλης
   21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
   Μιχάλης
   YOGA21.00 - 22.00
   Νέλλυ
   TRX21.00 - 21.45
   Σωτήρης
   YOGA21.00 - 22.00
   Νέλλυ
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Πέμπτη

   Παρασκευή

   Σάββατο

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
   Σωτήρης
   TRX11.00 - 11.45
   Στέλιος
   12.00 - 13.00
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00 TRX16.30 - 17.00
   Στέλιος
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00
   19.00 - 20.00
   20.00 - 21.00 TRX20.30 - 21.15
   Μιχάλης
   21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
   Σωτήρης
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Παρασκευή

   Σάββατο

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   16.00 - 17.00 Functional Training16.30 - 17.00
   Στέλιος
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00 Functional Training18.30 - 19.00
   Σωτήρης
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
   Αρχοντία
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
   Μαρία Ν.
   19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
   Αγγελική
   BODYPUMP19.00 - 20.00
   Στέλιος
   20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
   Κωνσταντίνα
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Παρασκευή

   Σάββατο

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   Click on the class name to get additional info
   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   16.00 - 17.00 Grit16.30 - 17.00
   Στέλιος
   17.00 - 18.00 Grit17.00 - 17.45
   Στέλιος
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   Click on the class name to get additional info
   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
   Νίκος
   19.00 - 20.00 TUMBAO19.00 - 20.00
   Νίκος
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   13.00 - 14.00 ZUMBA13.00 - 14.00
   Σεμίνα
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00
   19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00
   Σεμίνα
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Σάββατο

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
   Μαρία
   PILATES10.00 - 11.00
   Βασιλική
   11.00 - 12.00
   12.00 - 13.00
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00
   17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
   Ειρήνη
   18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
   Ελισάβετ
   19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
   Βασιλική
   20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
   Αγγελική
   PILATES20.00 - 21.00
   Στέλλα
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Πέμπτη

   Παρασκευή

   Σάββατο

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
   Νέλλυ
   YOGA21.00 - 22.00
   Νέλλυ
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
   Ειρήνη
   ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
   Μαρία
   11.00 - 12.00
   12.00 - 13.00
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00
   17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
   Μαρία
   ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
   Μαρία
   18.00 - 19.00
   19.00 - 20.00
   20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
   Στέλλα
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τρίτη

   Τετάρτη

   Πέμπτη

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
   Στέλιος
   18.00 - 19.00 CXWORX18.00 - 18.45
   Στέλιος
   19.00 - 20.00
   20.00 - 21.00 CXWORX20.00 - 20.45
   Μαρία Ν.
   Click on the class name to get additional info

   Τρίτη

   Πέμπτη

   Παρασκευή

   Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
   10.00 - 11.00 BODYCOMBAT10.00 - 11.00
   Σωτήρης
   11.00 - 12.00
   12.00 - 13.00
   13.00 - 14.00
   14.00 - 15.00
   15.00 - 16.00
   16.00 - 17.00
   17.00 - 18.00
   18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
   Μιχαλής
   BODYCOMBAT18.00 - 19.00
   Σωτήρης
   19.00 - 20.00 BODYCOMBAT19.00 - 20.00
   Κωνσταντίνα
   20.00 - 21.00
   21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
   Μιχάλης
   Click on the class name to get additional info

   Δευτέρα

   Τετάρτη

   Παρασκευή

   Σάββατο