Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος Gx

   1. Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
    Μαρία
    BODYCOMBAT10.00 - 11.00
    Σωτήρης
    PILATES10.00 - 11.00
    Μαρία
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
    Αρχοντία
    13.00 - 14.00 YOGA13.30 - 14.30
    Βάλια
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
    Στέλιος
    ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
    Μαρία
    CXWORX17.30 - 18.00
    Στέλιος
    PILATES17.00 - 18.00
    Ειρήνη
    18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
    Νίκος
    BODYPUMP18.00 - 19.00
    Μαρία Ν.
    BODYCOMBAT18.00 - 19.00
    Φώτης
    BODYATTACK18.00 - 19.00
    Αλεξάνδρα
    BODYPUMP18.00 - 19.00
    Στέλιος
    PILATES18.00 - 19.00
    Ελισάβετ
    19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
    Αγγελική
    BODYATTACK19.00 - 20.00
    Αλεξάνδρα
    PILATES19.00 - 20.00
    Βασιλική
    BODYPUMP19.00 - 20.00
    Αλεξάνδρα
    BODYCOMBAT19.00 - 20.00
    Σωτήρης
    20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
    Αγγελική
    BODYPUMP20.00 - 21.00
    Κωνσταντίνα
    PILATES20.00 - 21.00
    Ελισάβετ
    TUMBAO20.00 - 21.00
    Νίκος
    21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
    Βικτώρια
    YOGA21.00 - 22.00
    Νέλλυ
    YOGA21.00 - 22.00
    Βάλια
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τρίτη

    Τετάρτη

    Πέμπτη

    Παρασκευή

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    Click on the class name to get additional info
    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    Click on the class name to get additional info
    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
    Αρχοντία
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00
    18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
    Μαρία Ν.
    BODYPUMP18.00 - 19.00
    Στέλιος
    19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
    Αγγελική
    BODYPUMP19.00 - 20.00
    Αλεξάνδρα
    20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
    Κωνσταντίνα
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τρίτη

    Τετάρτη

    Πέμπτη

    Παρασκευή

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    Click on the class name to get additional info
    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    Click on the class name to get additional info
    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    Click on the class name to get additional info
    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
    Νίκος
    19.00 - 20.00
    20.00 - 21.00 TUMBAO20.00 - 21.00
    Νίκος
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Παρασκευή

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    Click on the class name to get additional info
    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
    Μαρία
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
    Ειρήνη
    18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
    Ελισάβετ
    19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
    Βασιλική
    20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
    Αγγελική
    PILATES20.00 - 21.00
    Ελισάβετ
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τετάρτη

    Πέμπτη

    Παρασκευή

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    13.00 - 14.00 YOGA13.30 - 14.30
    Βάλια
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00
    18.00 - 19.00
    19.00 - 20.00
    20.00 - 21.00
    21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
    Νέλλυ
    YOGA21.00 - 22.00
    Βάλια
    Click on the class name to get additional info

    Τρίτη

    Πέμπτη

    Σάββατο

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
    Μαρία
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
    Μαρία
    Click on the class name to get additional info

    Τρίτη

    Τετάρτη

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    17.00 - 18.00 CXWORX17.30 - 18.00
    Στέλιος
    CXWORX17.30 - 18.00
    Στέλιος
    Click on the class name to get additional info

    Τρίτη

    Πέμπτη

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    10.00 - 11.00 BODYCOMBAT10.00 - 11.00
    Σωτήρης
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    17.00 - 18.00
    18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
    Φώτης
    19.00 - 20.00 BODYCOMBAT19.00 - 20.00
    Σωτήρης
    20.00 - 21.00
    21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
    Βικτώρια
    Click on the class name to get additional info

    Δευτέρα

    Τετάρτη

    Παρασκευή

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
    18.00 - 19.00 BODYATTACK18.00 - 19.00
    Αλεξάνδρα
    19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
    Αλεξάνδρα
    Click on the class name to get additional info

    Τρίτη

    Πέμπτη