Εκτύπωση Ομαδικών Προγραμμάτων 2019-2020.

Εκτύπωση Group Training Programs GX  2019-2020.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
PILATES10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
Total Body10.00 - 11.00
Φώτης
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
TUMBAO11.00 - 12.00
Νίκος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος


Total Body11.00 - 12.00
Φώτης
PILATES11.00 - 12.00
Ειρήνη
YOGA11.00 - 12.00
Ασπασία
TRX11.00 - 11.45
Ηλίας


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 YOGA16.00 - 17.00
Ειρήνη Ζ
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
PILATES17.00 - 18.00
Ευτυχία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Έλενα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
BODYPUMP18.00 - 19.00
Θοδωρής
Total Body18.00 - 19.00
Χάρης
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος Μπ.


BODYPUMP19.00 - 20.00
Έλενα
CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Μιχάλης


Total Body19.00 - 20.00
Θοδωρής
TUMBAO19.00 - 20.00
Νίκος
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
TRX19.00 - 19.45
Χάρης


BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μιχάλης


Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


PILATES20.00 - 21.00
Ευτυχία
TRX20.00 - 20.45
Νίκος Μπ.


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Αρχοντία


BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αγγελική
PILATES20.00 - 21.00
Θοδωρής


Ballet Workout20.00 - 21.00
Ελένη


RPM - Spinning - Cycling20.30 - 21.15
Μάριος
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.


KICK BOX21.30 - 22.30
Δημήτρης Βασιλειάδης
TRX21.00 - 21.45
Ηλίας


YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.


PILATES21.00 - 22.00
Θοδωρής
RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος


YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία


KICK BOX21.30 - 22.30
Δημήτρης Βασιλειάδης
22.00 - 23.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 YOGA11.00 - 12.00
Ασπασία
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 YOGA16.00 - 17.00
Ειρήνη Ζ
17.00 - 18.00 YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TUMBAO11.00 - 12.00
Νίκος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TUMBAO19.00 - 20.00
Νίκος
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Ειρήνη
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη
PILATES17.00 - 18.00
Ευτυχία
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ευτυχία
PILATES20.00 - 21.00
Θοδωρής
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
PILATES21.00 - 22.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Θοδωρής
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Έλενα
BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Έλενα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αγγελική
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Ηλίας
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος Μπ.
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας
TRX19.00 - 19.45
Χάρης
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Νίκος Μπ.
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μιχάλης
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Αρχοντία
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Cycling20.30 - 21.15
Μάριος
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 KICK BOX21.30 - 22.30
Δημήτρης Βασιλειάδης
KICK BOX21.30 - 22.30
Δημήτρης Βασιλειάδης
22.00 - 23.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Total Body10.00 - 11.00
Φώτης
11.00 - 12.00 Total Body11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 19.00
Χάρης
19.00 - 20.00 Total Body19.00 - 20.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 Ballet Workout20.00 - 21.00
Ελένη
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη