Εκτύπωση Ομαδικών Προγραμμάτων 2020.

Εκτύπωση Group Training Programs GX  2020.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
PILATES10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
Total Body10.00 - 11.00
Φώτης
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
TUMBAO11.00 - 12.00
Νίκος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος


Total Body11.00 - 12.00
Φώτης
PILATES11.00 - 12.00
Ειρήνη
YOGA11.00 - 12.00
Ασπασία
TRX11.00 - 11.45
Ηλίας


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 YOGA16.00 - 17.00
Ειρήνη Ζ
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη Αποστολάτου
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 19.00
Φώτης
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
BODYPUMP18.00 - 19.00
Θοδωρής
Total Body18.00 - 19.00
Χάρης
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος


BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Μιχάλης


Total Body19.00 - 20.00
Θοδωρής
TUMBAO19.00 - 20.00
Νίκος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
TRX19.00 - 19.45
Χάρης


BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μιχάλης


Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη Αποστολάτου
TRX20.00 - 20.45
Νίκος


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Αρχοντία


BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Κατερίνα
PILATES20.00 - 21.00
Θοδωρής


Ballet Workout20.00 - 21.00
Ελένη


RPM - Spinning - Cycling20.30 - 21.15
Μάριος
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος


PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.


KICK BOX21.30 - 22.30
Δημήτρης Βασιλειάδης
TRX21.00 - 21.45
Ηλίας


YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.


PILATES21.00 - 22.00
Θοδωρής
RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος


TRX21.00 - 21.45
Ηλίας


YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία


KICK BOX21.30 - 22.30
Δημήτρης Βασιλειάδης
22.00 - 23.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 YOGA11.00 - 12.00
Ασπασία
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 YOGA16.00 - 17.00
Ειρήνη Ζ
17.00 - 18.00 YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TUMBAO11.00 - 12.00
Νίκος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TUMBAO19.00 - 20.00
Νίκος
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Ειρήνη
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη
PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη Αποστολάτου
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ειρήνη Αποστολάτου
PILATES20.00 - 21.00
Θοδωρής
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
PILATES21.00 - 22.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Θοδωρής
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Κατερίνα
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Ηλίας
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος
TRX19.00 - 19.45
Χάρης
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Νίκος
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ηλίας
TRX21.00 - 21.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μιχάλης
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Αρχοντία
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Cycling20.30 - 21.15
Μάριος
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 KICK BOX21.30 - 22.30
Δημήτρης Βασιλειάδης
KICK BOX21.30 - 22.30
Δημήτρης Βασιλειάδης
22.00 - 23.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Total Body10.00 - 11.00
Φώτης
11.00 - 12.00 Total Body11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 19.00
Φώτης
Total Body18.00 - 19.00
Χάρης
19.00 - 20.00 Total Body19.00 - 20.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 Ballet Workout20.00 - 21.00
Ελένη
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Μιχάλης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη