Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος Golden eXperience Classes  

Εκτύπωση Προγράμματος Χριστουγέννων

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
PILATES10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
BODYPUMP10.00 - 11.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
BODY STRENGTH11.00 - 11.30
Ερατώ


REGGAETON11.30 - 12.00
Ερατώ
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος


Total Body11.00 - 12.00
Φώτης
PILATES11.00 - 12.00
Ειρήνη
YOGA11.00 - 12.00
Ασπασία
TRX11.00 - 11.45
Ηλίας


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 YOGA16.00 - 17.00
Ειρήνη Ζ
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
PILATES17.00 - 18.00
Ευτυχία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Αγγελική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
Total Body18.00 - 19.00
Χάρης
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος Μπ.


BODYPUMP19.00 - 20.00
Αγγελική
CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Ηλίας


Total Body19.00 - 20.00
Θοδωρής
Antigravity Yoga19.00 - 19.45
Ειρήνη
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
TRX19.00 - 19.45
Χάρης


BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος


Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


PILATES20.00 - 21.00
Ευτυχία
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Αρχοντία


TRX20.00 - 20.45
Νίκος


BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αγγελική
PILATES20.00 - 21.00
Θοδωρής


Ballet Workout20.00 - 21.00
Ελένη


RPM - Spinning - Cycling20.30 - 21.15
Μάριος
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
TRX21.00 - 21.45
Ηλίας


YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.


PILATES21.00 - 22.00
Θοδωρής – B’ ROOM
RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος


YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Δημήτρης Βασιλειάδης
KICK BOX22.00 - 23.00
Δημήτρης Βασιλειάδης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 YOGA11.00 - 12.00
Ασπασία
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 YOGA16.00 - 17.00
Ειρήνη Ζ
17.00 - 18.00 YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
YOGA17.00 - 18.00
Ασπασία
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Ειρήνη
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη
PILATES17.00 - 18.00
Ευτυχία
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Ευτυχία
PILATES20.00 - 21.00
Θοδωρής
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
PILATES21.00 - 22.00
Θοδωρής – B’ ROOM
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP10.00 - 11.00
Θοδωρής
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Αγγελική
BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Αγγελική
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αγγελική
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 Antigravity Yoga19.00 - 19.45
Ειρήνη
20.00 - 21.00 Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Ηλίας
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος Μπ.
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας
TRX19.00 - 19.45
Χάρης
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Νίκος
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Αρχοντία
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Μάριος
RPM - Spinning - Cycling20.30 - 21.15
Μάριος
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
22.00 - 23.00 KICK BOX22.00 - 23.00
Δημήτρης Βασιλειάδης
KICK BOX22.00 - 23.00
Δημήτρης Βασιλειάδης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Total Body11.00 - 12.00
Φώτης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 19.00
Χάρης
19.00 - 20.00 Total Body19.00 - 20.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 Ballet Workout20.00 - 21.00
Ελένη
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 BODY STRENGTH11.00 - 11.30
Ερατώ
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 REGGAETON11.30 - 12.00
Ερατώ
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Τρίτη