Εκτύπωση Προγράμματος 5-10 Αυγούστου 2019.

Εκτύπωση Προγράμματος GX 5-10 Αυγούστου 2019.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00 Total Body19.00 - 20.00
Φώτης
CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Ηλίας
PILATES19.00 - 20.00
Ευτυχία
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Φώτης
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Φωτεινή
YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Ευτυχία
BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Ευτυχία
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Φωτεινή
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Φώτης
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Ευτυχία
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Ηλίας
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 21.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 Total Body19.00 - 20.00
Φώτης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 19.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Τρίτη