Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος GX

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
PILATES10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
PILATES10.30 - 11.30
Ειρήνη
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 12.00
Μάριος
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα


RPM - Spinning - Cycling12.00 - 13.00
Μάριος
13.00 - 14.00 Cxworx13.30 - 14.00
Βιολέτα
14.00 - 15.00 YOGA14.30 - 15.30
Ασπασία
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη
ZUMBA17.00 - 18.00
Μάγδα
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
YOGA17.00 - 18.00
Ειρήνη Ζ
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Αγγελική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
BODYPUMP18.00 - 19.00
Χριστίνα
PILATES18.00 - 19.00
Στέλλα
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος Μπ.


BODYPUMP19.00 - 20.00
Αγγελική
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας


RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
Μιχάλης


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
Cxworx19.00 - 19.30
Θοδωρής


Antigravity Yoga19.00 - 19.45
Ειρήνη
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας


TUMBAO19.00 - 20.00
Νίκος
RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
Kοκό


BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Kοκό


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


PILATES20.00 - 21.00
Στέλλα
TRX20.00 - 20.45
Νίκος Μπ.


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Kοκό


BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αγγελική
Cxworx20.00 - 20.30
Θοδωρής


TRX20.00 - 20.45
Ηλίας
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία


KICK BOX21.00 - 22.00
Δημήτρης
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος


KICK BOX21.00 - 22.00
Δημήτρης


YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
ZUMBA21.00 - 22.00
Jeremy
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Μάγδα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ZUMBA21.00 - 22.00
Jeremy
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00 - 15.00 YOGA14.30 - 15.30
Ασπασία
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 YOGA17.00 - 18.00
Ειρήνη Ζ
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Cxworx13.30 - 14.00
Βιολέτα
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Cxworx19.00 - 19.30
Θοδωρής
20.00 - 21.00 Cxworx20.00 - 20.30
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TUMBAO19.00 - 20.00
Νίκος
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
PILATES10.30 - 11.30
Ειρήνη
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Ειρήνη
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
PILATES18.00 - 19.00
Στέλλα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Στέλλα
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Χριστίνα
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Αγγελική
BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Αγγελική
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Αγγελική
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 Antigravity Yoga19.00 - 19.45
Ειρήνη
20.00 - 21.00 Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Κωνσταντίνα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 12.00
Μάριος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος Μπ.
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Νίκος Μπ.
TRX20.00 - 20.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 RPM - Spinning - Cycling12.00 - 13.00
Μάριος
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
Μιχάλης
RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
Kοκό
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Kοκό
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
Kοκό
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 KICK BOX21.00 - 22.00
Δημήτρης
KICK BOX21.00 - 22.00
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη