Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος GX

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ZUMBA10.00 - 11.00
Κοραλία
YOGA10.00 - 11.00
Ειρήνη Ζ
BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα Κ.
PILATES10.00 - 11.00
Ειρήνη
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 12.00
Γιώργος
TRX11.00 - 12.00
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Σωτήρης
12.00 - 13.00 RPM - Spinning - Cycling12.00 - 12.45
Μάριος


BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00 Cxworx13.30 - 14.30
Βιολέτα
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 YOGA16.00 - 17.00
Ειρήνη Ζ
17.00 - 18.00 Cxworx17.00 - 18.00
Μαίρη
PILATES17.00 - 18.00
Στέλλα
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
YOGA17.00 - 18.00
Κρυσταλλία
TUMBAO17.00 - 18.00
Νατάσσα
18.00 - 19.00 Antigravity Yoga18.00 - 18.45
Ειρήνη


TUMBAO18.00 - 19.00
Βασιλική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
Antigravity Yoga18.00 - 18.45
Κρυσταλλία


ZUMBA18.00 - 19.00
Κωνσταντίνος
PILATES18.00 - 19.00
Στέλλα
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Ειρήνη


TRX19.00 - 20.00
Θοδωρής
RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
KOKO


BODYATTACK19.00 - 20.00
Δημήτρης
Cxworx19.00 - 20.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
KOKO


BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα Κ.


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 21.00
KOKO
Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία


ZUMBA20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
TRX20.00 - 20.45
Θοδωρής


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
KOKO


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Μιχάλης
TRX20.00 - 20.45
Ηλίας


BODYPUMP20.00 - 21.00
Δημήτρης
Cxworx20.00 - 21.00
Θοδωρής
21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
Αντώνης
YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος


BODYATTACK21.00 - 22.00
KOKO
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ZUMBA10.00 - 11.00
Κοραλία
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
Κωνσταντίνος
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 ZUMBA20.00 - 21.00
Κωνσταντίνος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 YOGA10.00 - 11.00
Ειρήνη Ζ
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 YOGA16.00 - 17.00
Ειρήνη Ζ
17.00 - 18.00 YOGA17.00 - 18.00
Κρυσταλλία
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Cxworx13.30 - 14.30
Βιολέτα
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Cxworx17.00 - 18.00
Μαίρη
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Cxworx19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 Cxworx20.00 - 21.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 TUMBAO17.00 - 18.00
Νατάσσα
18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
Βασιλική
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Ειρήνη
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Στέλλα
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
PILATES18.00 - 19.00
Στέλλα
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα Κ.
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα Κ.
BODYPUMP20.00 - 21.00
Δημήτρης
21.00 - 22.00 BODYPUMP21.00 - 22.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Μιχάλης
21.00 - 22.00 BODYCOMBAT21.00 - 22.00
Αντώνης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Δημήτρης
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 BODYATTACK21.00 - 22.00
KOKO
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 Antigravity Yoga18.00 - 18.45
Ειρήνη
Antigravity Yoga18.00 - 18.45
Κρυσταλλία
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Antigravity Yoga20.00 - 20.45
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 12.00
Γιώργος
TRX11.00 - 12.00
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Σωτήρης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Θοδωρής
TRX20.00 - 20.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 RPM - Spinning - Cycling12.00 - 12.45
Μάριος
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
KOKO
RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
KOKO
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 21.00
KOKO
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
KOKO
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο