Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος GX

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
PILATES10.00 - 11.00
Νίκος
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
PILATES10.30 - 11.30
Ειρήνη
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 12.00
Μάριος
12.00 - 13.00 RPM - Spinning - Cycling12.00 - 12.45
Μάριος


BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00 Cxworx13.30 - 14.30
Βιολέτα


YOGA14.30 - 15.30
Ασπασία
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Στέλλα
ZUMBA17.00 - 18.00
ΗΡΩ
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
YOGA17.00 - 18.00
Ειρήνη Ζ
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Αντώνης
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
BODYPUMP18.00 - 19.00
Χριστίνα
PILATES18.00 - 19.00
Στέλλα
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος Μπ.


BODYPUMP19.00 - 20.00
Αγγελική
RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
KOKO


TRX19.00 - 19.45
Ηλίας


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
Cxworx19.00 - 20.00
Θοδωρής
TUMBAO19.00 - 20.00
Νίκος
BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
KOKO


ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
PILATES20.00 - 21.00
Στέλλα
TRX20.00 - 20.45
Νίκος Μπ.


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
KOKO


BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
TRX20.00 - 20.45
Μάριος


BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Βικτωρία
Cxworx20.00 - 21.00
Θοδωρής
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος


YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
ΗΡΩ
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00 - 15.00 YOGA14.30 - 15.30
Ασπασία
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 YOGA17.00 - 18.00
Ειρήνη Ζ
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
YOGA21.00 - 22.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 Cxworx13.30 - 14.30
Βιολέτα
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Cxworx19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 Cxworx20.00 - 21.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 TUMBAO19.00 - 20.00
Νίκος
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Νίκος
PILATES10.30 - 11.30
Ειρήνη
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Στέλλα
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
PILATES18.00 - 19.00
Στέλλα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Στέλλα
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODYPUMP10.00 - 11.00
Κωνσταντίνα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
BODYPUMP18.00 - 19.00
Χριστίνα
19.00 - 20.00 BODYPUMP19.00 - 20.00
Αγγελική
BODYPUMP19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Θοδωρής
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODYCOMBAT18.00 - 19.00
Αντώνης
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYCOMBAT20.00 - 21.00
Βικτωρία
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Θοδωρής
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ10.00 - 11.00
Νίκος Μπ.
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ20.00 - 21.00
Νίκος Μπ.
21.00 - 22.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ21.00 - 22.00
Νίκος Μπ.
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 11.45
Γιώργος
TRX11.00 - 12.00
Μάριος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 19.45
Νίκος Μπ.
TRX19.00 - 19.45
Ηλίας
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Νίκος Μπ.
TRX20.00 - 20.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 RPM - Spinning - Cycling12.00 - 12.45
Μάριος
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 RPM - Spinning - Cycling19.00 - 19.45
KOKO
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
KOKO
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
KOKO
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο