Εκτύπωση Προγράμματος

Εκτύπωση Προγράμματος GX

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Ειρήνη
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Σωτήρης
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Cxworx17.00 - 18.00
Μαίρη
PILATES17.00 - 18.00
Στέλλα
ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
YOGA17.00 - 18.00
Κρυσταλλία
TUMBAO17.00 - 18.00
Νατάσσα
18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
Βασιλική
BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
PILATES18.00 - 19.00
Στέλλα
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Ειρήνη


TRX19.00 - 20.00
Θοδωρής
BODYATTACK19.00 - 20.00
Δημήτρης
Antigravity Yoga19.00 - 19.45
Ειρήνη
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα Κ.


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 21.00
KOKO
TRX20.00 - 20.45
Θοδωρής


RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
KOKO
TRX20.00 - 20.45
Ηλίας


BODYPUMP20.00 - 21.00
Δημήτρης
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 YOGA17.00 - 18.00
Κρυσταλλία
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Cxworx17.00 - 18.00
Μαίρη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 TUMBAO17.00 - 18.00
Νατάσσα
18.00 - 19.00 TUMBAO18.00 - 19.00
Βασιλική
TUMBAO18.00 - 19.00
Νίκος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.00 - 11.00
Ειρήνη
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.00 - 18.00
Στέλλα
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
Ειρήνη
PILATES18.00 - 19.00
Στέλλα
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 BODYPUMP12.00 - 13.00
Κωνσταντίνα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODYPUMP18.00 - 19.00
Κωνσταντίνα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODYPUMP20.00 - 21.00
Κωνσταντίνα Κ.
BODYPUMP20.00 - 21.00
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 BODYATTACK19.00 - 20.00
Δημήτρης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 Antigravity Yoga19.00 - 19.45
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 ΠΟΔΙΑ-ΚΟΙΛΙΑ17.00 - 18.00
Ειρήνη
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 11.45
Σωτήρης
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 20.00
Θοδωρής
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 20.45
Θοδωρής
TRX20.00 - 20.45
Ηλίας
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 RPM - Spinning - Cycling20.00 - 21.00
KOKO
RPM - Spinning - Cycling20.00 - 20.45
KOKO
21.00 - 22.00 RPM - Spinning - Cycling21.00 - 21.45
Μάριος
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη